Na de intake wordt er een behandelovereenkomst getekend (dit is wettelijk verplicht) en maken we afspraken voor vervolgsessies. Een therapiesessie start in het hier en nu, met als uitgangspunt dat wat er op dit moment in jouw leven speelt.

Door daar helemaal met je aandacht naar toe te gaan en er vervolgens dieper in te gaan ‘voelen’ kom je tot werkelijk inzicht. Je kunt er dan bijvoorbeeld achter komen dat je leven van nu nog beïnvloed wordt door ervaringen van vroeger. Door de emoties van toen alsnog tot uiting te brengen, bevrijd je jezelf van de blokkade die daar zat en gaat je oorspronkelijke energie weer stromen. Vaak komt er dan ook een nieuw gevoel, een helder inzicht en een verandering in je gedrag. Wanneer je iets écht ervaren hebt (in je lichaam en met gevoel) gebeurt er iets heel anders dan wanneer je er alleen over praat en denkt. De gedragsverandering of het inzicht komt dan vanuit een diepere laag en is daarom meer blijvend.

Klachten
Het NVPA heeft een eigen klachtrecht ontwikkeld waar alle NVPA- leden aan gehouden zijn. De uitvoering van dit klachtrecht is in handen gegeven van een onafhankelijke klachtencommissie. Op de site van de NVPA kunt u hierover meer informatie vinden. (www.nvpa.org)

NVPA-meting voor cliënten

De NVPA doet onderzoek bij de cliënten van therapeuten die aangesloten zijn bij deze vereniging en vraagt uw medewerking.

Op de website van de NVPA staan vragenlijsten die betrekking hebben op uw situatie aan het begin en aan het einde van de therapie. Het algemene doel van de vragenlijsten is om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten van de door de NVPA-therapeuten gegeven therapieën. Het is fijn als u de moeite wilt nemen om deze vragenlijst (anoniem) in te vullen zodat de dienstverlening nog verder verbeterd kan worden.